Gemensamma utställningar
- 2017 г.
- 2018 г.
- 2019 г.

Castle "Torups" Society of the Southwest Organization of Artists - VSKG "Spring Salon"
С 1998 г. по 2008 г.
- 2011 г.
- 2012 г.
- 2014 г.
- 2016 г

Lomma stad Society of Southwest Artists Organization - VSKG "Autumn Salon" i Alnarpsgården
- 2008 г. - 2012 г.
- 2009 г. - 2014 г.
- 2010 г. - 2016 г.
- 2011 г. - 2017 г.

Internationell konstnärsdag den 25 oktober
- 2011 г.
Malmö stad Utställningshallen i rådhuset "Rådhushall"
С 1998 г. по 2008 г.
- 2012 г.
- 2014 г.
- 2016 г

Lomma stad Society of Southwest Artists Organization - VSKG "Spring Salon" i Alnarpsgården Esarp stad Kultur
- 2009 г.
Morarp stad Galleri "Rosenlund" - SK Spring Salon
- 2010 г.
Kristianstad stad Konstutställning "Quality Hotell
- 2008 г.
Staden Ostrop (Åstorp) Society of Southwest Artists Organization - VSKG "Västra Skånes Konstnärsgille"
- 2008 г.
Romelegårddens Utställningshallen "Spring Salon"
- 2005 г.
Malmö stad Exhibition Hall of the Art Society
- 2003 г.
FKG Kulturveckan "Höstsalong"
- 2002 г.
- 2003 г.

Slottet "Heckberg" "Höstsalong"
- 2002 г.
- 2011 г.

Köpenhamns stad (Köpengagen) Ryska centrum för vetenskap och kultur
- 1998 г.
-1999 г.
- 2001 г

Röstånga IKIS - South Upland Art Exhibitions