Utmärkelser
Kina
Ryssland
Ukraina
Indien
Jury
Sverige
2018 г.
2019 г.
Djurporträtt
Förtrupp
Topologi för samtida konst
Koseptualism
Symbolism